Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Φόρμα Επικοινωνίας

Βυζάντιο Hotels
Σιδηροδρομικού Σταθμού 7, Καλαμάτα, 24100
T +30 27210 86824 – 5
info@byzantiokalamata.gr

Αίτημα Κράτησης