Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 2η Εταιρική χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014) - Hotel Byzantio Kalamata

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 2η Εταιρική χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014)

Δείτε ή κατεβάστε τον ισολογισμό της εταιρείας μας στο παρακάτω συννημένο αρχείο.